Hongre 1991 Bai
OLDBG 276333330042591
1,40m CSO.
HOLST 276321210095982
1982 Bai 1,69 m
App.: BAVAR, HANN, HOLST, OLDBG, RHEIN, WESTF
HOLST 276321210391966
1966 Bai foncé 1,70 m
App.: HOLST
xx 1961
xx 1939
HOLST 1962
HOLST 1958
HOLST 1958
HOLST 276321210372076
Hauptstutbuch, Staatsprämie
1976 Bai 1,70 m
HOLST 1960
HOLST 1953
HOLST 1942
HOLST 1969
xx 1961
HOLST 1955
HANN 276331318513985
1985 Alezan
HANN 276331314401675
1975 Alezan 1,68 m
App.: HANN
HANN 1958
GRAF  DescendanceModifier
HANN 1941
HANN 1954
HANN 1971
HANN 1964
HANN 1966
HANN 276331318822781
1981 Alezan
DIRK  DescendanceModifier
HANN 1968
HANN 1958
HANN 1957
HANN 1975
HANN 1970
HANN 1956