Hongre 1991 Bai
OLDBG 276333330042591
1,40m CSO.
HOLST 276321210095982
1982 Bai 1,69 m
App.: BAVAR, HANN, HOLST, OLDBG, RHEIN, WESTF
HOLST 276321210391966
1966 Bai foncé 1,70 m
App.: HOLST
xx 1961
xx 1936
xx 1940
xx 1939
xx 1929
xx 1932
HOLST 1962
HOLST 1958
xx 1938
HOLST 1951
HOLST 1958
HOLST 1946
HOLST 1943
HOLST 276321210372076
Hauptstutbuch, Staatsprämie
1976 Bai 1,70 m
HOLST 1960
HOLST 1953
HOLST 1949
FERA  DescendanceModifier
HOLST 1947
HOLST 1942
HOLST 1932
HOLST 1934
HOLST 1969
xx 1961
xx 1939
HOLST 1955
xx 1939
HOLST 1944
HANN 276331318513985
1985 Alezan
HANN 276331314401675
1975 Alezan 1,68 m
App.: HANN
HANN 1958
GRAF  DescendanceModifier
HANN 1941
HANN 1935
HANN 1933
HANN 1954
HANN 1943
HANN 1946
HANN 1971
HANN 1964
HANN 1958
HANN 1956
HANN 1966
HANN 1943
HANN 1962
HANN 276331318822781
1981 Alezan
DIRK  DescendanceModifier
HANN 1968
HANN 1958
HANN 1943
HANN 1948
HANN 1957
HANN 1951
HANN 1952
HANN 1975
HANN 1970
xx 1959
HANN 1954
HANN 1956
HANN 1942
HANN 1936